محل تبلیغات شمادکتر مجتبی لشکر بلوکی سریال پایتخت در حال پخش شدن از تلویزیون است و من به نقی معمولی فکر می کنم. چقدر این نقی آشناست و چقدر فامیلی هوشمندانه ای دارد: {معمولی}. او یک کاراکتر خاص نیست .معدل و میانگین جامعه ماست. نقی معمولی یعنی من و یعنی تو . چرا چنین چیزی می گویم؟ به نقاط شباهت نقی معمولی به میانگین جامعه ایرانی دقت کنید: نقی معمولی راجع به همه چیز اظهار نظر می کند.تا حالا چنین دیالوگی از او نشنیده ایم:من نمی دانم باید فکر کنم.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

خاکستر عشق یادمان یاران دوکوهه